Doe de Quickscan

  Welkom bij de Veerenstael Quickscan

  De scan duurt ongeveer 10 minuten en bestaat uit ruim 40 vragen op zowel tactisch als operationeel niveau. Je doorloopt zo dadelijk de zes processtappen uit het Veerenstael Kennismodel, zie onderstaande afbeelding. In elke processtap zijn er een aantal stellingen weergegeven. Ga bij elke stelling na in welke mate deze van toepassing is op jouw onderhoudsorganisatie. De scores lopen van 0 t/m 3 en hebben de volgende waarden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende, 3 = goed.  De test start in het proces ´Werkvoorbereiding´ en loopt door tot aan de processtap ´inregelen onderhoudsplan´. Na het afronden van de test ontvang je een rapport met daarin de score per processtap.

  Om dit rapport naar jou toe te kunnen sturen willen wij je vragen om jouw emailadres in te vullen aan het einde van de scan.

  1. Werkvoorbereiding

  De volgende stellingen gaan over het werkvoorbereidingsproces binnen je onderhoudsorganisatie of onderhoudscontract. In veel gevallen gaat het om de taken die de Werkvoorbereider uitvoert en hoe hij/zij hierin gefaciliteerd wordt.

  2. Uitvoeren onderhoud: preventief, correctief en inspecties

  Onderstaande stellingen hebben betrekking op de uitvoering van onderhoud. De servicetechnicus heeft in de meeste gevallen de uitvoerende rol.

  3. Werk afhandelen en controleren

  De volgende stellingen hebben betrekking op de processtap ‘werk afhandelen en controleren’, het gaat hier om het administratief afhandelen van de uitgevoerde taken. In de praktijk worden de werkzaamheden uit deze stap vaak uitgevoerd door de service coördinator en/of de werkvoorbereider.

  4. Analyseren gegevens

  We stappen nu van de operationele loop van het kennismodel naar de tactische loop, beginnend met het ´Analyseren van gegevens´. Deze taken worden veelal uitgevoerd door een Maintenance Engineer. Hieronder zijn een aantal stellingen weergegeven die betrekking hebben op dit proces.

  5. Maintenance en Reliabillity Engineering

  Onder deze stap valt een breed pallet aan taken. De informatie uit de vorige stap (analyseren gegevens) wordt hier vaak gebruikt om bij te sturen (ACT uit PDCA). Het kan hierbij gaan om het verbeteren van het onderhoudsplan tot aan het selecteren van de grootste technische risico’s die geëlimineerd dienen te worden.

  6. Inregelen onderhoudsplan

  In deze fase worden alle verbeterde strategieën en plannen geborgd in de systemen. Vaak werken hier de service coördinator en de maintenance engineer samen.

  Vul hieronder alsjeblieft je gegevens in.

  © 2023 veerenstael.nl | Cookies