HOE WERKT DE quickscan

UITLEG VEERENSTAEL QUICKSCAN

 

De scan duurt ongeveer 10 minuten en bestaat uit 40 vragen op zowel tactisch als operationeel niveau. De volledige onderhoudscyclus (PDCA) wordt doorlopen. In elke uitvoerende stap worden een aantal steekproeven genomen om de volwassenheid in deze stap te bepalen. De onderhouds-cyclus die Veerenstael als uitgangspunt toepast komt uit het zelf ontwikkelde kennismodel.

De test start in het proces ´Werk voorbereiden´ en loopt door tot aan de processtap ´inregelen onderhoudsplan´. Na het afronden van de test ontvang je een rapport met daarin de score per processtap. Daarnaast ontvang je een begeleidende tekst over de conclusies die we uit de ingevulde antwoorden kunnen trekken.

START DE QUICKSCAN
 

De samenwerking met Veerenstael voelt alsof de afdeling een kwaliteitsinjectie krijgt toegediend. De mensen weten waar ze voor staan en wat ze te doen staat en weten daarbij een collegiale samenwerking in te zetten, met het ook op het feit dat ze iets willen leveren. Ervoor zorgen dat dat wat ze doen, ook geborgd wordt in de organisatie en dat de mensen in het team de kwaliteit vasthouden als Veerenstael opdracht is afgerond.

Daarbij wordt er ook meegedacht over vraagstukken, die niet direct in binnen de scope van de opdracht liggen. Het meedenken over zaken, sparren daar waar gewenst of een dwingend advies daar waar nodig is waar Veerenstael voor staat in mijn beleving. En hierbij is het ook een jonge club. Letterlijk en figuurlijk. Dat maakt ook dat ze snel kunnen schakelen, gretig zijn om te leren en willen verbeteren. En die energie nemen ze ook mee naar hun klanten en dus ook naar ENGIE.

 

Patrick de Bock Team Manager OBS Engie

© 2024 veerenstael.nl | Cookies